Depersonalisaatio ja skitsofrenia

Depersonalisaatio on dissosiaatio-häiriö. Dissosisaatio sana tarkoittaa erottumista, hajottamista (vrt ”assosiaatio”: yhdistäminen). Psykiatriassa dissosiaatiolla tarkoitetaan sitä, että henkilö ei kykene tietoisuudessaan yhdistämään ajatuksiaan, tunteitaan, havaintojaan tai muistojaan mielekkääksi kokonaisuudeksi. Depersonalisaatio on …