Ari Saario - OCD-Klinikka

Olen ”HIT-man”. Lue eteenpäin niin saat selville miksi.

Olen Britanniassa täysin laillistettu ja BABCP:n (British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapists) hyväksymä kognitiivinen ja käyttäytymisterapeutti. Ks. BABCP;n laillistamat terapeutit: https://babcp.com/CBTRegister (laita nimi hakukenttään).

Suomessa ollessani en anna psykoterapiaa, vaan käytän kehittämäääni intensiivistä ja paradoksaalista CBT pohjaista terapiaa. Muutosterapiaa. Lisäksi käytän Valviran laillistamana psykiatrisena sairaanhoitajana kuntouttavia hoitomenetelmiä. Kaiken perustana on CBT – ja muutos. Jotakin muutetaan, Sitä mitä halutaan. Ja sitä mitä voidaan.

Aiemmin työskentelin lähes 15 vuotta Britanniassa kansallisen terveydenhuollon palveluksessa. Tuosta ajasta viimeiset 5 vuotta työskentelin todellakin virallisesti nimikkeellä: HIT; kortissani luki ”Ari Saario – HIT”. Tällä ei silti ollut mitään tekemistä iskujoukkojen kanssa tai salaisten toimeksiantojen kanssa. HIT tarkoitti: High Intensity Therapist. Annoin käyttäytymis-ja kognitiivista terapiaa korkealla intensiteetillä – koska tutkimukset osoittivat, että hoidon piti olla intensiivistä silloin kun ahdistus oli kova, pitkään jatkunut tai monen ongelman yhdistelmä. HIT-henkilöiden llisäksi oli myös LOW Intensity-terapeutteja ja konsultteja. Mutta minä olin HIT-man ja autoin vaativia tapauksia. Tuosta HIT-man ajastani sai alkunsa nykyinen työni.

Tällä hetkellä työskentelen omassa klinikassani auttaen ihmisiä pääsemään nopeasti ja intensiivisesti sellaisista ongelmista kuin ahdistuksesta, pakko-oireisesta häiriöstä ja pakkoajatuksista. Ja muuttamaan se mitä voidaan. Lisäksi hoidan huonoa itsetuntoa, masennusta ja erilaisia stressitiloja, työuupumusta, esiintymisjännitystä ym.
Hoidoissani käytän kehittämääni uuden ajan CBT menetelmää: Intensiivistä ja paradoksaalista CBT terapiaa. Ja aina tärkeää on, että muutetaan jotain – jos halutaan ja voidaan. Kaikessa terapian ydin on CBT, eli kognitiivinen ja käyttäytymisterapia. Jo perinteinen CBT poikkeaa tavanomaisesta psykoterapiasta. CBT on muutosterapiaa ja lyhytterapiaa. Ongemista ei vain puhuta. Ne muutetaan. Minun kehittämäni menetelmä on ”intensiivistä” koska muutos pyritään saamaan ennätyksellisen nopeasti. Se on myös paradoksaalista, koska usein teemme juuri sitä mitä olet välttänyt – jotta voitamme pelkosi.

Olen INTENSIIVI – terapian ja muutoseterapian kehittäjä.

Suomessa en tarjoa psykoterapiaa, vaan CBT-pohjaista INTENSIIVIterapiaa – Ja muutosterapiaa. 

INTENSIIVI – terapia tai muutosterapia  ei ole psykoterapiaa (vaikka on CBT terapiaa) – eikä ole Kelan korvaamaa terapiaa.